» AVG » NIEUWS 

vr 2 juni 2017

Assoenna moskee: iftar maaltijd

Locatie: 
 Justus van Maurikstraat 2 (Majellapark)
Tijdstip: 
 21.00 uur  - 22.30 uur

Bij gelegenheid van de vastenmaand Ramadan, die 24 mei
begint, nodigt het bestuur van de  Assoenna moskee, vrienden
en relaties in andere geloofsgemeenschappen en buren uit
voor de iftar.

De iftar is de dagelijkse maaltijd na zonsondergang gedurende
de vastenmaand Ramadan. De maaltijd is het moment bij uitstek
om de banden tussen mensen aan te halen of weer te herstellen.

De iftar begint met een korte presentatie over het werk in de
moskee en vervolgens zal er gezamenlijk worden gegeten.

Na afloop wordt in de moskee het gebed hervat.

Iedereen is van harte welkom. Aanmelding vooraf is gewenst
i.v.m. maaltijd: via info@assoenaisl.nl

bron: Kerk op Zuilen, nieuwsbrief, week 20
 
Als gebaar van betrokkenheid naar de moslimgemeenschap zal
de Antoniuskerk (Kanaalstraat 200) vanaf 11 uur geopend zijn 
voor mensen. Men kan op deze dag (of een deel van de dag )
vasten en een plaats zoeken voor stilte en concentratie. Op elk 
heel uur (vanaf 11 tot 20 uur) zal er een gebedsmoment zijn. 

Meer informatie bij zr Yosé Hoehne Sparborth (M: 06-15 64 24 59)
en Gerrit Jan Westerveld (T: 030-296 3078).
 

terug
 


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.