» Actueel » NIEUWS 

zo 4 juni 2017

Pinksterfeest in Overvecht: openluchtviering

Locatie: 
 Park de Watertoren, ingang Neckardreef (Overvecht)
Tijdstip: 
 11.30: openluchtviering - vanaf 12.30: picknick  - 12.30 uur

De gezamenlijke kerken in Overvecht organiseren
voor de 4e keer een feestlijke Pinksterviering in de
openlucht in het Park de Watertoren (achter de
RK Rafaëlkerk).

Als thema is gekozen : 'Uit alle windstreken...'
Ds. Dineke Spee zal het Bijbelwoord verzorgen.

Medewerking wordt verleend door Dorien Hilverda
(solo), het Groot Overvechts Koor o.l.v. Wick Gispen
en een brass-ensemble van het Leger des Heils.

We ontsteken het Pinkstervuur en zullen samen
bidden en zingen. De collecte is voor een goed
doel in Overvecht.

Voor de kinderen is een apart programma.
 

Picknick in het park

Aansluitend aan de viering is de picknick. Er zijn
wel zitbanken, maar neem voor de zekerheid een
stoel of kleedje mee.

Neemt u zelf ook eten en drinken mee? Dan kunt u
dat bij aankomst inleveren op een centraal punt en
delen we samen van wat een ieder van ons bijdraagt.
 

Bij slecht weer

Bij slecht weer wijken we uit naar de
Johannescentrumkerk, Moezeldreef 400.

Iedereen is van harte welkom!
De deelnemende kerken:
Evangelische Broedergemeente Utrecht
Buurtkerk Overvecht
Johannescentrumgemeente
The Living Tree
Leger des Heils Korps Utrecht
RK Rafaëlkerk
Vrije Evangelische Gemeente

terug
 


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.