» Kerken » NIEUWS 

di 24 september 2013

Toerustingsavond wijkdiakenen over Huiselijk Geweld

Locatie: 
 Johannescentrum
Tijdstip: 
 20.00 uur

Toerustingsavonden voor alle diakenen PGU

Het Diaconaal Missionair Orgaan (DMO) organiseert komend seizoen toerustingsavonden voor diakenen. Predikanten, ouderlingen en andere medewerkers in de kerk zijn ook hartelijk welkom. Op 24 september is het thema ‘huiselijk geweld’ en op 29 oktober ‘mantelzorg’.

Doel
Met deze avonden wil het DMO diakenen handvatten geven in hun praktische diaconale werk in de gemeente. Als er voldoende belangstelling is, worden er meer avonden over andere thema’s georganiseerd.

Huiselijk geweld
De eerste avond gaat over huiselijk geweld. Je huis is - als het goed is - een veilige plek. Helaas is dat voor 1 op de 15 mensen niet zo. Zij zijn slachtoffer van huiselijk geweld. Het gaat om kinderen, mannen en vrouwen. Ook oudere mensen zijn steeds vaker het slachtoffer van ouderenmishandeling. Er is niet alleen sprake van lichamelijk geweld, maar ook van het kleineren door huisgenoten en financiële uitbuiting van bijvoorbeeld ouderen. Huiselijk geweld komt voor in alle lagen van de bevolking, ook onder kerkleden.

Spreker
Mevrouw Dusca Sabijec van Steunpunt Huiselijk geweld zal deze avond inleiden. Aan de orde komen vragen als: wat is huiselijk geweld precies? Wat zijn de gevolgen voor de slachtoffers? Wat kun je als diaken (ouderling, dominee, bezoekvrijwilliger, leider van de jeugdclub enz.) doen als je het idee hebt dat iemand te maken heeft met huiselijk geweld?

Plaats en tijd
Johannescentrum, zaal 5, dinsdag 24 september, 20.00-22.00 uur.

Aanmelden
In verband met de organisatie is het prettig als u zich uiterlijk vrijdag 20 september vóór 10.00 uur aanmeldt. Maar ook wie pas kort van te voren kan beslissen, blijft hartelijk welkom.
Informatie en aanmelden bij de Frans Rozemond, bureausecretaris DMO, e-mail: dmobestuur@protestant-utrecht.nl, tel. 030 – 273 75 40.

terug
 


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.