» Kerken » NIEUWS 

za 14 september 2013

Mannendag Nieuwe Kerk

Locatie: 
 Nieuwe Kerk
Tijdstip: 
 14.00 uur
Prijs: 
 7,50

Mannenbroeders (anno nu)
Ben jij een man? Ben jij broeder in het geloof? Ben jij een mannenbroeder? Kom dan op 14 september 2013 naar de mannendag van de Nieuwe Kerk! Vanuit het thema Mannenbroeders (anno nu) willen we met elkaar nadenken over onze plek als christenmannen in het hier, in het nu.
Voorlopig programma
Over de precieze invulling en tijdsindeling wordt nog nagedacht. Het voorlopige programma zie er als volgt uit:
• 14:00 – 14:30 – Inloop met koffie, thee en alcoholvrij bier ;)
• 14:30 – 15: 00 – Dagopening, aanbidding
• 15:00 – 16:00 – ‘De trommel is leeg’ door cabaretgroep Helemaal stuk
• 15:45 – 16:15 – Spel, quiz, iets leuks
• 16:15 – 16:45 – Lezing, spreker
• 17:00 – 20:00 – Afsluitende BBQ
Aanmelden
Als je een FB-profiel hebt, moet je zeker onze pagina liken. Hier zal relevante informatie verschijnen. Het adres is facebook.com/nkmannenbroeders. Opgeven voor de dag kan door een mailtje te sturen naar mannen@nk-utrecht.nl. Vermeld daarbij in ieder geval je voor- en achternaam. Ook niet Nieuwe Kerkers zijn van harte welkom! Deelnamekosten bedragen € 7,50,-
What about het thema?
‘Mannenbroeder’ Zo worden de mannelijke gemeenteleden in de traditionele gereformeerde gezindte genoemd. De benaming roept verschillende associaties op. Aan de ene kant is er de associatie met zwaarmoedigheid, dogmatiek, taaie tradities, gesloten en intern gerichte gemeenschappen,  etc. Aan de andere kant staat in de traditie van de mannenbroeders verantwoordelijkheid en plichtsgetrouwheid hoog in het vaandel. Mannenbroeders zijn principieel, standvastig en harde werkers. Bij de mannenbroeders is er plek voor de harde realiteit van alle dag (incluis het lijden) gecombineerd met het leven bij de Bron, de Heere onze God.
Deze andere, positieve kant van de mannenbroeders inspireert ons. Zeker in een tijd waar het ego zo’n centrale plek inneemt als nu. We worden overal om ons heen aangemoedigd tot een haast onbegrensd individualisme. We doen alles voor zelfontplooiing en zoeken ons geluk en onze eigenwaarde in extreme ervaringen of levensdoelen.
In deze tijd inspireren de mannenbroeders ons tot het realisme van het geloof. Want het geloof leert dat een (over)focus op ons ego niet brengt wat we zoeken. Met de mannenbroeders willen we oog hebben voor onze plek in het hier en nu. Onze verantwoordelijkheid op dit moment. Jouw rol in je gezin. Jouw taak in de kerk. Etc. We stellen ons de vraag hoe kunnen we hier en nu met de ons door God gegeven talenten van betekenis kunnen zijn en tot ons recht komen. Niet alleen voor ons zelf maar juist ook in dienstbaarheid voor de ander.
Dit is een opgave en een zoektocht die nooit ophoud. Dit vraagt een leven lang bijsturen, toewijding en inzet. Daarin willen we elkaar ondersteunen . En daarbij stellen we ons de vastberadenheid en onverzettelijkheid van de mannenbroeders als voorbeeld en vragen we ons met Handelingen 2 vers 37 af: Wat moeten wij doen, mannen broeders? (NBG-vertaling)

terug
 


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.