» Kerken » NIEUWS 

vr 2 maart 2018

Wereldgebedsdag: Rivierenwijk

Locatie: 
 pastorie van de St. Gertrudisparochie, Amaliadwarsstraat 2B (Rivierenwijk)
Tijdstip: 
 19.30 uur

Van harte nodigen we u uit voor deze viering, die
verzorgd wordt door leden van de St. Gertrudis-
parochie en de Nicolaikerk.

De liturgie komt dit jaar uit Suriname en het thema is:
"En God zag dat het goed was."

Na afloop drinken we samen nog een kopje koffie.
Maak een uurtje vrij, u zult er geen spijt van krijgen.
 

een ketting van gebed door de hele wereld

Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed
de wereld rond, al bijna honderd jaar lang.

Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt is dat
gedurende 24 uur ergens in de wereld vieringen plaats-
vinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden,
dezelfde gebeden worden gebeden, en dezelfde Schrift-
gedeelten uit de Bijbel worden gelezen.

Het is een ketting van gebed door de hele wereld.
Samen bidden, samen vieren en samen delen!
 

Drie gebedsvieringen in Utrecht

In Utrecht zijn er drie vieringen op Wereldgebedsdag
(vrijdag 2 maart). De vieringen in Transwijk en Overvecht
beginnen allebei om 15.00 uur.

Aan de viering in Transwijk werken mee de Kerkcommissie
en ds. Nine Meynen.

Aan de viering in Zuylenstede werken mee de Johannes-
centrumgemeente, de St. Rafaëlkerk, de Evangelische
Broedergemeente, het Leger des Heils en de huisgemeente
in Zuylenstede. Ds. Jan-Erik Riemens is de voorganger.

Aan de viering in het Rivierenwijk werken mee de Gertrudis-
kerk en de Nicolaïkerk.
 

Surinaamse vrouwen nodigen uit

Elk jaar bereidt een andere groep vrouwen de viering voor.
Dit jaar nodigen vrouwen uit Suriname ons uit. Zij maakten
de liturgie met als thema: 'En God zag dat het goed was...'

In de vieringen is er muziek uit Suriname en liggen er producten
uit dit land op de liturgietafel. Tevens zijn er veel mooie foto's
van Suriname te bewonderen.
 

Elk uur van de dag...

Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in
de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten
gehouden terwijl wij hier nog de datum van de dag ervoor
schrijven.

Uur na uur breekt voor mensen een nieuwe dag aan. Als het
bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika
de Wereldgebedsdag. Gelovigen uit ruim 170 landen weten
zich verbonden en bemoedigd door gebed.
 

bronnen: Nieuwsbrief Marcus-Nicolaï-gemeente, 11 feb.,
kerk in de stad, februari 2018

terug
 


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.