» Kerken » NIEUWS 

ma 13 november 2017

Aloysiuskerk: bezoek Irakese aartsbisschop

Locatie: 
 Adriaan van Ostadelaan 4 (Oost)
Tijdstip: 
 14.00  - einde: 17.00 uur

Werken aan een toekomst van vrede in Irak

De Iraakse aartsbisschop Mirkis komt naar Nederland. Wie wil kan hem
ontmoeten op 13 november ’s middags vanaf 14.00 uur in Utrecht.

We nodigen u uit voor een middagbijeenkomst met aartsbisschop
Yousif Thomas Mirkis
o.p. van Kirkuk/Irak. Hij zal met ons spreken
over wat de mensen in Irak, en speciaal de christenen waarvoor hij
verantwoordelijkheid draagt, kunnen bijdragen aan een toekomst
van hoop, een toekomst van vrede in Irak. 

Enkele maanden nadat deze dominicaan bisschop werd van dit
Chaldeeuws katholieke bisdom, werd de hele regio overspoeld
door een kleine 2 miljoen ontheemden die vanuit Mosul en
omgeving ISIS ontvluchtten.

...van goede wil
Zijn hele arbeid is gericht op samenwerken met alle mensen
van goede wil, en ook goed weten wie er in deze regio gevaarlijk
'gek' zijn. De regeringen van Koerdistan en Bagdad rekent hij
niet tot de mensen van goede wil.

Hij ving 700 studenten-vluchtelingen op, zodat deze hun studie
in Kirkuk konden voortzetten. moslims, christenen, yezidi liet hij
samenwonen: dat is werken aan toekomst.

Analyse
Hier vind u een artikel waarin aartsbisschop Mirkis zijn analyse geeft

over de huidige situatie, waarin zoiets als een Marshalplan moet worden
opgepakt. 

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden via rvk@raadvankerken.nl of gj.westerveld@tiscali.nl
Na aanmelding krijgt u een recent artikel van bisschop Mirkis toegestuurd.


bron: nieuwsbrief Kerk West, 29 oktober 2017

terug
 


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.