» Kerken » NIEUWS 

ma 6 november 2017

Tilburg SoT: symposium

Locatie: 
 Tilburg School of Theology, Nieuwegracht 61 (Binnenstad)
Tijdstip: 
 20.00  - 22.00 uur (avondgebed vooraf vanaf 19.00 uur)
Prijs: 
 toegang is gratis / aanmelden verplicht

De Brexit van Willibrord

De monnik Willibrord bracht het Christendom vanuit Engeland
naar onze streken. Was dat al een vroeg voorbeeld van Europese samenwerking? Of stonden Engeland en het vasteland toen ook
al tegenover elkaar? Vertrok Willibrord uit Engeland omdat hij er
weg wilde, of omdat hij verbindingen wilde leggen?

Op de vooravond van zijn kerkelijke feestdag, zijn deze vragen
het onderwerp van het symposium ‘De Brexit van Willibrord’.
e avond begint met een oecumenisch avondgebed in de Domkerk.
Daarna verplaatst het programma zich naar de Tilburg School of
Theology in Utrecht.

Sprekers uit verschillende kerken vertellen over Willibrord, de
christenen die na hem kwamen, en over wat hij betekent voor
Europa. Avondvoorzitter ds. Joost Röselaers leidt het aansluitende
panelgesprek.
 

Avondgebed

Het avondgebed bij het feest van de heilige Willibrord vindt om
19.00 uur plaats in de Domkerk. Voorgangers zijn ds. Netty de
Jong-Dorland en pastoors Ton Huitink (RKK) en Bernd Wallet (OKK).

Na het gebed lopen de deelnemers naar de faculteit, op ongeveer
vijf minuten van de Domkerk. Hoofdspreker Miriam Adan Jones
(VU) zal ingaan op de Engelse wortels van Willibrord.

De drie panelisten van de avond zullen vanuit hun eigen expertise
reageren op deze lezing. Abt Gerard Matthijsen is Benedictijn in de
abdij van Egmond, en staat in dezelfde monastieke traditie als
Willibrord. Prof. Mechteld Jansen, rector van de Protestantse
Theologische Universiteit, is missioloog en reflecteert op Willibrords
missieactiviteit. Mgr. Joris Vercammen is aartsbisschop van Utrecht
(OKK), en is naar de oud-katholieke traditie de opvolger van Willibrord.

Na hun reacties op de lezing zullen deze sprekers met elkaar en met
de aanwezigen in de zaal in discussie gaan over de vraag wat de
bezinning op Willibrord kan betekenen voor de Europese samenwerking.

Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu
Aanmelden verplicht via www.tilburguniversity.edu > actueel

terug
 


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.