» Actueel » NIEUWS 

za 28 oktober 2017

Pieterskerk: Reformatie lezing (taal: Frans)

Locatie: 
 Pieterskerkhof 23 (Binnenstad)
Tijdstip: 
 17.00 uur

... concludé avec verre d'amitié

Pasteur Bernard Antérion houdt een lezing in het Frans
over 'Luther, de protestantse hervorming, wat is het belang
vandaag de dag?' (Luther, la Réforme protestante, quel
intérêt pour aujourd'hui?) Daarna volgt een gesprek met
de gastspreker.

Pasteur Antérion is voorzitter van de Franstalige kerken
buiten Frankrijk.

De bijeenkomst wordt opgeluisterd door muziek van het
Vredeborch Trio en wordt afgesloten met een drankje.
Of zoals het in het Frans heet: 'La soirée se prolongera
par un verre de l'amitié.'
 

Vooruitjikend

Heilig Avondmaal 
Op zondag 29 oktober gaan de pasteurs Antérion en Badry voor
in de Hervormingsdienst van de Waalse Gemeente. Tijdens deze
Franstalige dienst in de Pieterskerk wordt het Heilig Avondmaal
gevierd. De dienst begint om 10.30 uur. Bienvenue à tous!

Belangrijkste gegevens in het Frans:
Sainte Pierre (Pieterskerk te Utrecht)
dimanche 29 octobre
10h30 - Culte de la Réformation avec sainte cène,
presidé par les pasteurs B. Antérion et M. Badry
Bienvenue à tous!

Wintertijd
Let op: dit weekend (28-29 okt.) gaat de wintertijd in, dus de klok
een uur achteruit!


Allerzielen
Op zondag 5 november vindt de jaarlijkse bijeenkomst plaats voor Allerzielen.


bron: Figuier, gemeenteblad van de Waalse gemeente te Utrecht,
sept. t/m dec. 2017, blz. 6)

terug
 


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.