» Actueel » Agenda 

ma 14 januari 2019

Kerk & Israël: leerhuisavond

Locatie: 
 Thomas à Kempishuis, Broerestraat 12 (achter de Majellakerk, Utrecht-West)
Tijdstip: 
 20.00  - 22.00 uur (inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur)
Prijs: 
 € 2 voor koffie / thee

Thema:

Sjabatviering thuis en in de sjoel

Tirtzah Middleton zal ons daar op haar gebruikelijke, meeslepende
manier over vertellen. De sjabat (sabbat), wat kun je daarbij denken?
Bij voorbeeld dat het een dag is overladen met geboden en verboden.

Wie door die bril kijkt, mist het eigenlijke van deze dag. Want deze
dag is niet een onderbreking van de rij zes werkdagen, het is
omgekeerd, de werkdagen onderbreken de opeenvolging van sjabat
naar sjabat. Het is dus geen onderbreking in de voortgang van ons
dagelijks bestaan, het is de climax van het leven.
 

'Paleis in de tijd'

Niet toevallig wordt het woord “heilig” voor het eerst gebruikt in verband
met deze zevende dag. Heel mooi is de omschrijving van de sjabat
als “Paleis in de tijd” (A. J. Heschel). Tijd die onafhankelijk is van de
ervaring van tijd die aansluit bij de gang van zon en maan. Tijd die
gevierd wil worden, want de heiligheid van deze dag is geen werkelijk-
heid die vrees aanjaagt, integendeel, de heiligheid van de sjabat valt
Israël ten deel. 

Het volgen van de geboden en verboden op deze dag is daarom
geen last maar eerder te vergelijken met danspassen die horen bij
een vreugdedans.

bron: Nieuwsbrief Jacobikerk, zaterdag 15 december 2018

terug