» Actueel » Agenda 

za 9 juni 2018

Domkerk: multicultureel korenfestival

Locatie: 
 Domplein (Binnenstad) - via hoofdingang (bronzen deuren)
Tijdstip: 
 19.00  - 22.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Choir Festival Utrecht

Multicultureel christelijk korenfestival


Het Choir Festival vindt dit jaar alweer voor de zesde keer
plaats, op zaterdag 9 juni in de Domkerk. Opnieuw wil het
festival een platform bieden voor christenen uit verschillende
landen om samen te komen en zo tot een beter intercultureel
begrip te komen.

Het Choir Festival begint om 15.00 uur met een voorprogramma
in de Pieterskerk, Pieterskerkhof 5. Vervolgens wordt er in de
Domkerk vanaf 17.00 uur samen gegeten, waarna om 19.00 uur
de optredens van koren en zanggroepen van start gaan.

Van harte aanbevolen!


Meer informatie te vinden op Facebook > choirfestival.utrecht

 

Choir Festival 2018

Ontmoeting met migrantenkerken in de Domkerk

Op zaterdag 9 juni zal er in de Domkerk weer het Choir
Festival gehouden worden. Koren en muziekgroepjes van
allerlei Christelijke migrantenkerken zullen iets presenteren
van hun muzikale, kerkelijke traditie.

Ook zullen enkele oorspronkelijk Nederlandse kerken een
muzikale bijdrage leveren. Op deze manier hoopt het
organisatie comité dat mensen uit al deze kerken elkaar
ontmoeten en met elkaar in gesprek komen. 
 

Enthousiast

Het Choir Festival is tot nu toe gedragen door de inzet van
een kleine groep gedreven en enthousiaste vrijwilligers.
Vrijwilligers van de Karengemeenschap, Word International
Ministries, PERKI en de Armeense kerk “Huis van God”
vormen de vaste kern van de huidige werkgroep. Vanuit
Kerk in Actie geeft Ds. Simon de Kam, verbindend specialist
interculturele kerken, ondersteuning aan de groep.
 

Diversiteit

De werkgroep nodigt jaarlijks andere migrantenkerken in de
stad en de regio Utrecht uit om deel te nemen aan het Choir
Festival, zodat een breed mogelijke muzikale afspiegeling
van de Utrechtse migrantenkerken aan bod komt. De muzikale
en culturele diversiteit van het festival is daarom ook groot.

Hoewel er in Nederland meer dan één miljoen christenen met
een migratieverleden zijn, blijven deze christenen met hun
kerken weinig zichtbaar. Het verschil  in cultuur, liturgie en manier
van kerk-zijn met de gevestigde Nederlandse kerken maakt dat
er weinig contact, laat staan integratie met elkaar is.
 

Boekje

Om de bekendheid te bevorderen is er eind vorig jaar een
030-migrantengids in Utrecht uitgegeven. In deze gids staan
de gegevens vermeld van 53 interculturele kerken die in Utrecht
actief zijn. Ook het Choirfestival wil bijdragen aan die bekendheid.

Vaak wordt gedacht dat het Christendom Europees is. De 
Vlaamse filosoof David Dessin laat in zijn boek ‘God is een
vluchteling – de terugkeer van het Christendom in de Lage
Landen’
zien dat dat niet meer het geval is.  Het Christendom
in Europa is springlevend dankzij de migratie van buiten
Europa. Het Choirfestival is een van de manieren om dat
zichtbaar temaken.

Voorafgaand aan het festival komen de deelnemers samen
's middags in de Pieterskerk, om elkaar te ontmoeten en om
een gezamenlijk lied in te studeren dat op het festival ten
gehore wordt gebracht. Na een gezamenlijk maaltijd, een
belangrijke activiteit in vele culturen, begint het publieke
deel in de Domkerk om 19.00 uur.
 

Pinkstergebeurtenis

Het thema van de bijeenkomst is dit jaar ontleend aan
1 Tessalonicenzen 5: Leef in vrede met elkaar. We hopen
dat het festival zal lijken op en pinkstergebeurtenis, waar
culturen elkaar ontmoeten en vele talen gesproken worden
en daarmee kan bijdragen aan het leven in vrede met elkaar.

Hans Spinder, (werkgroep Kerkelijk Cultureel Werk, Domkerk)

terug