» Kerken » NIEUWS 

za 20 januari 2018

Gebedsweek voor de Eenheid: stadsbrede viering

Locatie: 
 Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4 (Overvecht) 
Tijdstip: 
 19.00 uur

Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen

(zondag 21 – zondag 28 jan. 2018)


Als mensen met inzet werken aan meer Eenheid en Vrede
in de wereld, dan is het zeker goed met inzet te werken en
te bidden voor meer Eenheid tussen de Christenen.
 
Daarom houdt de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken
(USRK) aan de vooravond van de Gebedsweek voor de
Eenheid van de Christenen een gezamenlijke viering in de
RK Rafaëlkerk (Overvecht ), samen met de oecumenische
kring van plaatselijke Overvechtse kerken:

- de katholieke Rafaëlkerk,
- het Protestantse Johannescentrum,
- het Leger des Heils,
- de Evangelische Broedergemeente, 
- de christelijk buurtkerk Overvecht.
 
Bijzonder uitgenodigd zijn alle geloofsgemeenschappen
die in de Rafaëlkerk hun kerkdiensten houden:

- de Eritrees-Orthodoxen,
- de Iraaks-Chaldeeuwse Katholieken,
- de Poolse Katholieken,
- de Eritrees-Evangelische,
- de Afrikaanse Pinksterchristenen;

aangevuld met een gemeenschap uit het Caribisch gebied,
dat in 2018 in de gebedsweek centraal staat:

- de RK Antilliaans/Surinaamse gemeenschap van Utrecht.
 
Namens de USRK en de Overvechtse kerken nodig ik u uit,
in Jezus’ Naam:
Priester Koos Smits, lid moderamen USRK

terug
 


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.