» Actueel » NIEUWS 

vr 23 juni 2017

Kerken Kijken Utrecht (seizoensopening)

Locatie: 
 Geertekerkhof 23 (Binnenstad)
Tijdstip: 
 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)

Opening 35e seizoen Kerken Kijken Utrecht

Deze zomer vindt de 35e editie plaats van Kerken Kijken Utrecht.
Van 23 juni t/m 9 september zijn de deuren van 12 binnenstadskerken
voor het publiek geopend. Ruim 200 vrijwillige gidsen staan in die
periode klaar om mensen rond te leiden. Zowel de toegang als de
rondleiding zijn traditiegetrouw gratis. Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk. Per jaar trekt Kerken Kijken Utrecht ruim vijftigduizend bezoekers
naar de binnenstad.
 

Programma voor KKU gidsen:

Officiële opening

15.30 uur - Inloop en ontvangst officiële opening met koffie en thee

16.00 uur - Opening door voorzitter Eiko Smid en introductie thema
zomerseizoen door Angelike van Erp

16.10 uur - Bettina van Santen, erfgoeddeskundige Gemeente Utrecht
en auteur van diverse publicaties en boeken, geeft een korte lezing
over de stijl(en) van de 19e- en 20e-eeuwse kerkgebouwen in Utrecht

16.30 uur - Muzikaal intermezzos en toespraak namens de Geertekerk

17.00 uur - Wethouder Kees Geldof, wethouder Erfgoed van de gemeente
Utrecht verricht officiële opening van het nieuwe Kerken Kijken seizoen

17.10 - 18.15 uur - Borrel met hapjes

 

Voor alle belangstellenden:

'Pelgrimstocht' langs 12 historische kerken
in Utrechtse binnenstad

Het nieuwe seizoen van Kerken Kijken Utrecht, waarin de binnenstads-
kerken zijn opengesteld, loopt van 23 juni t/m 9 september 2017.

Het is deze zomer voor de 35e keer dat het cultuurhistorisch project
plaats vindt. Thema dit jaar is: 'de Kerk in Stijl'.

In de opengestelde kerken staan gidsen klaar om u rond te leiden.
Tevens zijn korte beschrijvingen van de bezienswaardigheden in
fhet interieur aanwezig.

Zowel de toegang als de rondleidingen zijn gratis. Alle kerken zijn
rolstoeltoegankelijk. 

Per jaar trekt het cultuurhistorisch project Kerken Kijken Utrecht meer
dan 50.000 bezoekers. Daarbij is de Domkerk niet meegerekend,
die in dezelfde periode meer dan 70.000 bezoekers trekt.

Openingstijden
Zie thuispagina bij de desbetreffende kerk. Omdat veel van de kerken
nog in gebruik zijn voor de eredienst, kan het voorkomen dat een kerk
wegens huwelijks- of rouwdiensten gesloten is. Ook concerten of
besloten evenementen kunnen tot sluiting leiden.
 
Contact
Voor overige informatie inzake Kerken Kijken Utrecht kunt u contact
opnemen met het secretariaat, Kees Kooij, E: info@kerkenkijken.nl
 

Utrecht Kerkenstad

De bijzonder rijke geschiedenis van Utrecht weerspiegelt zich in de
vele historische kerken in de binnenstad. Centraal in de oude
binnenstad staat de Domkerk, de oude bisschopskerk met de hoogste
kerktoren van Nederland. Binnen een Romeins fort, een castellum,
stichtte Willibrord in 695 twee kerken, de St. Maarten en St. Salvator.
In de 11e eeuw ontstond een kruis van kerken rondom de Romaanse
Dom. Van deze kapittelkerken zijn alleen de Janskerk en de Pieterskerk
over; de Paulusabdij en de Mariakerk zijn vrijwel geheel verdwenen.
Voor het gewone volk waren er parochiekerken. In Utrecht zijn ze alle
in hun middeleeuwse vorm bewaard gebleven: de Buur-, Nicolaï-,
Jacobi- en Geertekerk. Van de grote kloosterkerken is alleen de
St. Catharina nog over. De kapellen van het Agnietenklooster (nu
onderdeel Centraal Museum) en het St. Ursulaklooster (nu de
Lutherse Kerk) hebben de tand des tijds ook doorstaan.

Na de Reformatie (1580) werden de Utrechtse kerken voor de
protestantse eredienst gebruikt of ze kregen een niet-kerkelijke
functie. Andere niet-hervormde geloofsgemeenschappen konden
in de 18e eeuw hun kerken bouwen, zoals de doopsgezinden.
De oud-katholieken kwamen bijeen in schuilkerken; de Gertrudiskapel
is het fraaiste voorbeeld.

Pas in de 19e eeuw werden er weer katholieke kerken gebouwd,
onder meer de St. Augustinus en de St. Willibrord. In 1914 kwam
de oud-katholieke kathedraal Ste. Gertrudis gereed.
 

Gidsen gezocht 

Omdat Kerken Kijken Utrecht jaarlijks op ruim 50.000 bezoekers uit
binnen- en buitenland kan rekenen, is er behoefte aan een grote groep
gidsen. We zijn op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde mensen die
geïnteresseerd zijn in cultuurhistorie en die het leuk vinden om
tenminste een dag per week (di-za) de bezoekers van KKU rond te
leiden. Ervaring is niet nodig, een gastvrije instelling wel. In een
introductieperiode worden aspirant gidsen voorbereid op het gidswerk.
Een uitgebreide informatiemap verstrekt hen alle gegevens over de
kerk waarin zij aan het werk gaan.

Tijdens het seizoen worden lezingen en een excursie georganiseerd
voor de gidsen. Voor mensen van buiten de stad is een reiskosten-
vergoeding mogelijk.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Dideric Baartmann,
T: 06-26670738
E: info@kijkenkerken.nl
of meld u aan bij www,kerkenkijken.nl/aanmelden.

Meer info op www.kerkenkijken.nl

terug
 


Nieuws

In verband met het corona-virus zijn alle kerkdiensten afgelast.