» Actueel » Nieuws 
À Dieu – een nieuw initiatief van de PGU À Dieu – een nieuw initiatief van de PGU

Voor wie geen band met de kerk (meer) heeft maar wel prijs stelt op begeleiding van de uitvaartplechtigheid door een kerkelijke voorganger.


De dienstdoende voorgangers van À Dieu zijn te bereiken op telefoonnummer

085 489 49 01.

Informatie: Arjen de Groot, tel. 06-409 67 674. arjendegroot@protestant-utrecht.nl

> Folder A Dieu

Zie ook: www.adieu-uitvaartdiensten.nl

terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.