» Actueel » Nieuws 
17e Henri Nouwen lezing in de Janskerk: Huub Oosterhuis 17e Henri Nouwen lezing in de Janskerk: Huub Oosterhuis
“Bekeer je en geloof in het goede nieuws”

Huub Oosterhuis heeft als dichter, theoloog, liturgisch vormgever maar bovenal als zoeker naar het wezenlijke van het geloofsleven een bepalende invloed op gelovend Nederland en daarbuiten. Hij schuwt polemiek en politieke stellingname niet. Hij verkiest eigen verantwoordelijkheid voor zijn geloof in het Goddelijke en verbondenheid met de maatschappelijk zwakkeren boven gemakzuchtige volgzaamheid en afstandelijkheid. Hij daagt je uit jouw partij te kiezen, jouw kleur te bekennen.

Jeroen van Veen, pianist en componist, zal de avond muzikaal opluisteren met o.a. werk van Simeon ten Holt.

Zaterdag 21 november 2015 om 19:30 uur in de Janskerk te Utrecht.
Toegang gratis.

Reserveren: nouwen@nouwen.org of Avenue Concordia 117, 3062 LG Rotterdam
 
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.